Som zamestnávateľ

Hľadáte pripravených, motivovaných a odborne zdatných zamestnancov? Ponúkate pracovné pozície práve absolventom?

Portál Práca v kocke je určený predovšetkým pre všetkých absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie vo svojom odbore. Portál tak adresnejšie prepája zamestnávateľov a absolventov než iné portály. Zároveň pomáhame aj iným znevýhodneným skupinám na trhu práce nájsť si nové zamestnanie v ich odbore.

Portál Práca v kocke prináša spektrum benefitov aj pre zamestnávateľov. Svojich budúcich zamestnancov si môžete vyberať nielen spomedzi skupiny absolventov. Registrovaným uchádzačom o prácu ponúkame celý rad zaujímavých a užitočných školení, ktoré ich ešte lepšie pripravia na pohovor a začiatky v novej práci. Ako bonus môžete na portáli zverejňovať aj vami organizované školenia či tréningy pre Vašich potenciálnych zamestnancov.

Zaregistrujte sa ako zamestnávateľ, zverejnite Vaše voľné pracovné miesta a my Vám odporučíme tých najlepších kandidátov!